MENU
Home > Whole sale
whole sale
สั่งสินค้าราคาส่ง
นโยบายการสั่งซื้อราคาส่ง
  • ราคาส่งเป็นราคาสำหรับการสั่งซื้อไปจำหน่าย จำนวนมากกว่า 48 ขวดหรือกระป๋องขึ้นไป
  • ใบรายการสินค้าจะแสดงราคาส่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมค่าส่งสำหรับต่างจังหวัด
  • รายการและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาคอนเฟิร์มออเดอร์ผ่านใบเสนอราคาเท่านั้น